Hoe krijg ik mensen mee in verandering?

Geplaatst op mrt 8, 2021

Het kort-door-de-bocht antwoord

Mensen meekrijgen in verandering oftewel het creëren van commitment, doe je door 1. Ze bewust te maken van het nut en of de noodzaak van een verandering. 2. Zorg dat men begrijpt waarom er gekozen is voor een bepaalde koerswijziging. 3. Laat jouw mensen zelf motieven ontdekken om mee te doen. Lukt dat niet, reik ze dan aan en 4. inspireer in de aanpak: hoe gaan we dit varkentje wassen?

Commitment: ja denken, ja voelen én ja doen

Commitment is de sterkste vorm van betrokkenheid en verbondenheid. Linksom of rechtsom, je gaat je doel halen. Om topprestaties te bereiken in de sport, je privéleven of het bedrijfsleven, heb je commitment nodig als bewapening van je draagvlak.

Het mooiste dat er kan gebeuren is dat je als (project)manager je plan staat te verkondigen en je mensen roepen meteen: ‘Ja!! Wanneer mag ik hiermee beginnen?’ Ze geven gelijk met ziel en zakelijkheid hun commitment.

Stappenplan: de 4 fasen voor het meekrijgen van mensen in verandering

In de praktijk gaat het niet altijd zo snel: je mensen meekrijgen in verandering. Dan moeten je medewerkers (en jijzelf wellicht) eerst door een aantal fasen heen. Dit kan zich heel onbewust voltrekken, maar je kunt het ook bewust doen. Van belang is dat je inzicht hebt in hoe die fasen verlopen en weet wanneer je welke invloed moet pakken om je medewerkers mee te krijgen.

Om iedereen mee te krijgen, moeten ze eerst overtuigd zijn van de noodzaak van de verandering. Ze moeten zich bewust zijn van het nut van de nieuwe weg. Ofwel: stap 1 van de commitmentladder. 

Stap 1: van Onbewust naar Bewust

Waarom is de verandering nodig en zinvol? Om dit te begrijpen, moet het bewustzijn geraakt worden. Wanneer jouw medewerkers zich onbewust zijn van de consequenties van de verandering, is het onmogelijk om hen te motiveren en inspireren.

Sterker nog: om dingen te begrijpen, moet het bewustzijn geraakt worden. Als je medewerker onbewust is van wat er speelt – onbewust van zijn gedrag en de consequenties, kan je een hem (of haar) nog zo hard motiveren of inspireren. Zo lang hij niet geraakt is, gebeurt er niets. Ontdek hier drie tools om je mensen bewust te maken van de noodzaak van een verandering.

Stap 2: van Bewust naar Begrip

Wanneer stap 1 is doorlopen ontstaat er vruchtbare grond voor het geven van achtergronden en inzichten. Dit zorgt ervoor dat je mensen hun houding verder openen voor een goede gedachtewisseling. Dan kan het gebeuren dat ze zeggen: ‘Ja, nu begrijp ik het. Ik snap wat je wilt bereiken.’ Begrip van zaken leidt tot acceptatie. Maar acceptatie is nog niet voldoende. Dat ze je begrijpen en je doelen accepteren wil nog niet zeggen dat het werk ook meteen gedaan wordt.

Stap 3: van Begrip naar Geloof

Wanneer je iets begrijpt, betekent het nog niet dat je erin gelooft. Informeren is niet hetzelfde als overtuigen. Wanneer geloof jij ergens in? Dat gebeurt als je persoonlijke motieven ontdekt, beweegredenen die zin hebben voor jou. Krijg je alleen maar redenen vanuit het bedrijf of vanuit de ander? Dan word je niet aangezet. Dus zorg dat jouw mensen beweegredenen ontdekken die voor hen persoonlijk van belang zijn. In dit artikel vind je een aantal manieren hoe je dit kan doen.

Stap 4: van Geloof naar Commitment

Klinkt prachtig, maar tot nu toe is er nog niets gebeurd. Je team/collega’s zijn zich bewust, ze begrijpen het en geloven erin. Maar daarmee is de verandering nog niet in gang gezet. Dus de laatste stap in verandering: inspiratie in het ‘hoe’.

‘Hoe’ kan voor jou als manager bestaan uit mensen helpen hun zorgen of angst te overwinnen. Het kan ook inspiratie op procesmatig gebied zijn, uitleg over hoe iets aangepakt dient te worden. En in andere gevallen moet je middelen verschaffen ofwel faciliteren. Kortom: alles wat mensen helpt in de praktische aanpak van de verandering!

Aan de slag met verandering

Dit zijn de stappen om draagvlak zonder dwang te bereiken. Mensen meekrijgen in verandering. Het is belangrijk dat je ontdekt wat het niveau van betrokkenheid is van de ander. En welke stappen je met welke medewerker moet doorlopen. Door vragen te stellen (ben je je bewust van de noodzaak, vanuit welke gedachtegang denk je dat dit plan is ontstaan, geloof je erin?), ervaar je snel of mensen begrijpen waar je het over hebt, geloven in de noodzaak van de verandering en of ze überhaupt bewust zijn van wat er speelt.

Kom je onderweg alsnog de nodige weerstand tegen? Beluister dan ook eens de populaire aflevering van de DenkTank met Jan over ‘Hoe om te gaan met weerstand‘.

Jan van Setten - hoe krijg ik ze zover?

Wil je meer inzichten in hoe je mensen mee krijgt in verandering? Bekijk dan ook eens de bestseller, het boek: ‘Hoe Krijg Ik Ze Zover’. Over hoe je mensen op een natuurlijke wijze betrokken maakt. En hoe je ze met glashelder management door de verschillende fases van gedragsverandering heen krijgt. 

NU LIVE: Masterclass Tweedaagse Hoe Krijg Ik Ze Zover. Tijdens deze Masterclass ga je met maximaal 15 deelnemers intensief aan de slag met Jan voor je eigen praktijkcase en krijg je praktische tips en coaching. Hierna weet je als ‘trekker’ van een (gedrags)verandering hoe je jouw mensen met glashelder leiderschap op natuurlijke wijze betrokken maakt en meekrijgt. Claim hier je plek.

Locatie Kaap Doorn